Beleidsverklaring

2018-2019

Alsico is een familiaal bedrijf met globale activiteit, dat zich tot doel stelt om een duurzame totaaloplossing op maat te bieden aan bedrijven die op zoek zijn naar kwaliteitsvolle industrieel wasbare werkkleding voor hun dragers.

Alsico vertrekt bij elk project van de veiligheid- en comfortbehoeften van elke drager en zorgt ervoor dat de kleding zowel diens identiteit respecteert als het imago van de organisatie uitdraagt. Onze projectmatige aanpak is erop gericht onze klanten een complete service te bieden, aan een eerlijke prijs en met een toegankelijk en kwaliteitsvol product.

Centraal staat daarbij de duurzaamheid van de oplossingen die we aanbieden. Alsico definieert duurzaamheid als een doorgedreven impact management. We beseffen dat onze activiteit impact heeft op mens en milieu en we willen die verminderen waar die negatief is, terwijl we waar mogelijk positieve impact creëren en verhogen.

Verantwoording en transparantie leiden volgens ons naar de concrete invulling van die visie op duurzaamheid. We willen de impact van onze activiteit meten aan de hand van drie bottom lines: People (mens), Planet (milieu) en Profit (economische leefbaarheid). Dat betekent dat we verantwoording willen afleggen voor de producten die we maken – en hoe we ze maken. Om die verantwoording te kunnen afleggen zorgen we voor transparantie – over de afkomst van onze grondstoffen en over al mensen die betrokken zijn bij het productieproces.

We streven naar verantwoording en transparantie in de volgende basisverantwoordelijkheden:

1. De kwaliteit van onze producten die we garanderen en continu trachten te verbeteren via onze processen. Het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 zet bovendien de bakens voor een professionele managementomkadering, waarbij verantwoordelijkheden en verplichtingen duidelijk zijn omlijnd. Het management kijkt toe op de naleving van de processen en heeft de verantwoordelijkheid om bij te sturen waar nodig. Vooraan staat de integratie van de productiecentra, de kwaliteitscontrole die daar plaatsvindt en de nieuwe logistieke opdrachten die zij zullen uitvoeren.

2. De directe impact die we hebben op het milieu – via onze producten, diensten en activiteiten – controleren en verbeteren we dankzij het milieumanagementsysteem ISO 14001. Onze indirecte impact op het milieu controleren we via de aankoop van grondstoffen: onze stoffen en accessoires moeten over een Oekotex 100-certificaat beschikken en in ons aanbod zitten duurzame stoffen waarvan we het aandeel stelselmatig zullen opdrijven. Dankzij onze CO2-meting weten we ook welke de uitstoot die is verbonden aan onze activiteit. Dit laat ons toe om de ambitieuze doelstelling te zetten de CO2-uitstoot per kledingstuk met 10% te verminderen.

3. Een veilige en gezonde werkplek die het welzijn van de medewerkers als vertrekpunt neemt. Werknemers moeten even gezond kunnen op rust kunnen gaan als ze begonnen zijn. Alsico biedt daartoe niet alleen een veilige en gezonde werkomgeving, maar ook mogelijkheden om samen met collega’s de fysieke conditie op peil te houden. Een hoogstaand HR-beleid waakt tegelijk over het psychosociaal welzijn van de medewerkers. Tevens zijn mechanismen geïnstalleerd om elke vorm van ongewenst of discriminerend gedrag te vermijden.

4. Een open bedrijfscultuur die zich baseert op een absolute garantie van arbeidsrechten (vakbonden, collectief onderhandelen, minimum leeftijd, vrije keuze van arbeid). Doel daarbij is dat alle medewerkers zich betrokken voelen en gemotiveerd kunnen functioneren in een bedrijfscultuur van eerlijke, degelijke en open communicatie. Dit moet leiden tot harmonische, menselijke relaties tussen het management van Alsico, het management van ieder productiecentrum en alle medewerkers. Iedereen dient hierbij zijn verantwoordelijkheid op te nemen tegenover klanten, medewerkers, management en stakeholders. Dat kan door zijn taken uit te voeren met de doelgerichte ingesteldheid om de opdracht die Alsico zich stelt tot een goed einde te brengen.

5. Een sociale en ethische transparantie die elk vorm van corruptie en schendingen van mensenrechten binnen hele productieketen van Alsico wil uitsluiten. Zoals ook te lezen staat in onze code of conduct tolereert Alsico geen enkele vorm van kinderarbeid, gedwongen arbeid of corruptie in haar toeleveringsketen. Met het oog daarop screenen wij onze leveranciers en evalueren wij hen op de graad waarin zij transparant zijn over hun keten. Alsico van zijn kant zal alle nodige informatie verstrekken aan zijn klanten om zijn ethische en sociale verantwoordelijkheid in de keten te garanderen.

Aan alle medewerkers vragen wij om zich in te zetten en hun verantwoordelijkheid te nemen zodat we onze missie kunnen uitvoeren en op vlak van kwaliteits-, milieu- en sociaal management onze doelstellingen kunnen bereiken.

Vincent Siau
Managing Director
Alsico nv