Duurzaam ondernemen

ALSICO DUURZAAM, ALSICO CIRCULAIR

 

Wij zijn een familiaal bedrijf dat globaal actief is. We ontwerpen, produceren en verdelen kwaliteitsvolle werk- en beschermkleding. En we doen dat op basis van wederzijds vertrouwen tussen partners, respect en reële bekommernis om de mensen met wie we samenwerken en een economische lange termijnvisie. Al meer dan 80 jaar lang.

Duurzaamheid staat dus al langer dan vandaag in het middelpunt van onze bedrijfsstrategie. Als bedrijf willen we bijdragen aan duurzame ontwikkeling – in de behoeften van de huidige generatie voorzien, zonder de capaciteit van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in haar behoeften te voorzien. Dat doen we door milieu , sociale en economische overwegingen systematisch te laten meespelen in ons dagelijks beleid. We beperken ons er niet toe eventuele negatieve impact op mens en milieu te verminderen, maar we streven ernaar om de positieve impact van onze activiteit te verhogen.

Om onze globale verantwoordelijkheid kracht bij te zetten, integreren we waar mogelijk de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen van de VN in ons beleid. De nadruk ligt daarbij op doelstelling 12: verantwoordelijke productie en consumptie. Met het oog daarop baseert ons beleid zich in toenemende mate op de principes van circulaire economie.

We zien duurzaamheid als een continu proces dat we voortdurend kunnen verbeteren. Daarom formuleren we eigen duurzaamheidsdoelstellingen die we tegen een vooropgezette termijn trachten te halen. De voortgang van dit proces meten en rapporteren we via ons duurzaamheidsrapport, dat ons toelaat nieuwe doelstellingen te stellen.

 

Lees meer over: