Duurzaamheid in elke vezel

Alsico heeft duurzaamheid in het middelpunt van zijn bedrijfsstrategie gezet. Dat betekent dat we als bedrijf – met de werkkleding die we ontwerpen, produceren en verdelen – willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Overwegingen over de ecologische, sociale en economische impact van ons bedrijf laten we systematisch meespelen in het dagelijks beleid.

We beperken ons er niet toe eventuele negatieve impact op mens en milieu te verminderen, maar we streven ernaar om de positieve impact van onze activiteit te verhogen. Dat kan door de transparantie en samenwerking in de productieketen te verhogen. Als belangrijke speler in het midden van de keten hebben daarom gekozen voor een strategie van duurzaam aankopen. Tegelijk erkent die onze verantwoordelijkheid én onze capaciteit om in positieve zin te wegen op de hele aankoop- en productieketen.

We zijn verschillende engagementen aangegaan met externe organisaties die waken over de sociale en ecologische verantwoordelijkheid van bedrijven. We hebben onze duurzaamheidstrategie intern en extern gecommuniceerd. We zijn op zoek gegaan naar innovatie op vlak van circulaire economie, die ons toelaat daadwerkelijk positieve impact te creëren. En we hebben eigen doelstellingen geformuleerd binnen het kader van de Duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. De evaluatie en de rapportering van deze doelstellingen vormt de opstap naar de continue verbetering die we nastreven.

Een overzicht van de engagementen en hun implicaties:

  • BSCI: via ons lidmaatschap van het Business Social Compliance Initiative (BSCI) onderschrijven we de 11 principes uit de Code of Conduct met betrekking tot mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en ethisch ondernemen. BSCI (amfori.org) voert regelmatig audits uit in onze productie-units (Tunesië, Oekraïne), zodat de naleving van de 11 principes deel is gaan uitmaken van onze kwaliteitszorg.
  • UN Global Compact: als deelnemer aan de UN Global Compact verbinden we ons ertoe hun tien principes actief toe te passen in ons dagelijks beleid. Jaarlijks leggen we ook een rapport neer over onze vooruitgang (Communication on Progress) op het vlak van de duurzaamheidsdoelstellingen die we hebben uitgekozen.
  • Convenant Duurzame Kleding en Textiel: we zijn ondertekenaar van het Convenant dat de Nederlandse overheid en de sectorfederatie Modint in 2016 hebben opgesteld om de confectiesector systematisch naar meer duurzaamheid te leiden. Hiermee verbinden we ons ertoe om binnen het jaar een risicoanalyse (due diligence) op te stellen van onze productieketen – tot aan de vezel.
  • Green Deal Circulair Aankopen: we nemen deel aan de Green Deal Circulair Aankopen van de Vlaamse overheid. We verbinden ons ertoe om binnen het jaar twee circulaire aankoopprojecten te lanceren.
  • Clean Clothes Campaign: we onderschrijven de schone kleren-campagne en daarmee ook alle ILO-conventies met betrekking tot arbeidsrechten en ethisch ondernemen.
  • Ecovadis: Sinds juni 2018 heeft Alsico van EcoVadis een Gold-rating gekregen. Daarmee horen we bij de 4% best scorende bedrijven op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.