Duurzaamheidsdoelstellingen

Alsico heeft de UN Global Compact ondertekend, een oproep van de VN aan de bedrijfswereld om zich te verbinden tot de tien universele principes mbt. arbeids-en mensenrechten, ethisch ondernemen en milieu. Als bedrijf dat wil bijdragen tot duurzame ontwikkeling, hebben we uit de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die de VN vooropstelt tegen 2030 de doelstellingen geselecteerd waar we een verschil kunnen maken.

Alsico heeft gekozen om zich toe te leggen op doelstelling 12: Duurzame consumptie en productie verzekeren. Deze doelstelling sluit volledig aan bij de strategische keuze voor een Circulair Alsico. Tegelijk is het de doelstelling die een effect heeft op 14 andere doelstellingen. Hier ligt namelijk de sleutel om economische groei los te koppelen van buitensporig gebruik van grondstoffen en schade voor het milieu. Groei, tewerkstelling, strijd tegen armoede, betere gezondheid, minder druk op water en grondstoffen, zijn allemaal mogelijk als we dat ene doel consequent nastreven.

Om daadwerkelijk vooruitgang te boeken bij de verschillende engagementen die we zijn aangegaan op het vlak van duurzaamheid, nemen we ons voor de volgende drie doelstellingen te bereiken.

Tegen het einde van 2018 wil Alsico:

  • Een volwaardig circulair aanbod (Infinity en Cliff) in de markt zetten
  • Zijn toeleveringsketen tot aan de vezel in kaart brengen
  • Zijn CO2-uitstoot per kledingstuk terugdringen met 10%