Duurzaamheidsrapport

De geloofwaardigheid van ons duurzaamheidsbeleid staat of valt met de resultaten ervan. Alsico kiest ervoor om die resultaten publiek te maken via het Global Reporting Initiative (GRI). GRI biedt een internationaal erkend kader voor rapportering over duurzaamheid. Als we zeggen dat we als bedrijf willen bijdragen tot duurzame ontwikkeling dan neemt de GRI de proef op de som. Tegelijk helpt de rapportering nieuwe doelstellingen te formuleren.

Hoe werkt GRI?

Aan de hand van de GRI-Standards rapporteren we welke onze impact is op het milieu, de samenleving en de economie. We doen dat door na te gaan waar we effectief impact hebben. Of die impact positief dan wel negatief is. En hoe we die verschillende vormen van impact beheren en controleren.

Wat doen we ermee?

Die informatie laat ons toe de totale actieradius van onze activiteit – sociaal, ecologisch en economisch – beter te begrijpen. De rapportering per relevante impact biedt bovendien de basis voor een accuraat en onverwisselbaar duurzaamheidsrapport. Na controle door GRI krijgt dat rapport de stempel mee dat het ‘voldoet aan de standaarden van de GRI’. De rapporten worden opgeslagen in een online-database die voor iedereen toegankelijk is. Die transparantie helpt om ons duurzaamheidsbeleid verder te cementeren.