Sociaal tot in de vezel

Alsico is een familiaal bedrijf. Wij werken op basis van wederzijds vertrouwen tussen partners, respect en reële bekommernis om de mensen met wie we samenwerken. Al meer dan 80 jaar lang.

We beschouwen het welzijn van onze medewerkers als een van de steunpilaren van het bedrijf. Dat wordt geapprecieerd, zoals mag blijken uit de 52 werknemers (43% van het totaal) die al twintig jaar of langer bij ons aan de slag zijn.

Dezelfde hoge standaard leggen we aan de dag voor de werknemers in onze buitenlandse productievestigingen. Alsico Tunesië is vandaag een volwaardige arm van ons bedrijf, met een aparte afdeling die zich richt op Onderzoek & Ontwikkeling.

Ook in onze toeleveringsketen willen we toezien op sociaal welzijn. Als het aankomt op arbeidsrechten en mensenrechten hanteren we voor leveranciers minimale voorwaarden waarvan we geen duimbreed afwijken. We hebben deze vastgelegd in een code of conduct die we hen elk jaar opnieuw ter ondertekening voorleggen.

Om de transparantie in de productieketen te verhogen zijn we gestart met het in kaart brengen van de leveranciers van onze leveranciers. Zodra die transparante keten er staat, kunnen we onze leveranciers ook makkelijker evalueren. Op die manier zijn we in staat om uitsluitend te kiezen voor leveranciers die hun sociale en ecologische verantwoordelijkheid ter harte nemen.

Gerelateerde labels en verbintenissen:

  • Business Social Compliance Initiative (BSCI): kijkt toe op arbeidsrechten in onze productie-vestigingen
  • Convenant Duurzame Kleding en Textiel: helpt ons mee de volledige toeleveringsketen in kaart te brengen tot aan de vezel
  • UN Global Compact: versterkt ons engagement om minimale voorwaarden op vlak van arbeids- en mensenrechten af te dwingen. Koppelt onze eigen doelstellingen aan VN Duurzaamheidsdoelstellingen
  • Schone Kleren-campagne: bijkomend engagement om minimale voorwaarden op vlak van arbeids- en mensenrechten af te dwingen
  • FLO-cert/Fairtrade: garandeert een eerlijke verloning aan de boeren op de biokatoenplantage