EN 1149-5

Beschermende kleding – Elektrostatische eigenschappen. Materiaal prestaties en ontwerpeisen
EN 1149-1:1995
EN 1149-3:2000
EN 1149-5:2008

Deze normen hebben tot objectief dat de drager (en zijn kleding) zelf geen bron van risico kunnen vormen. Dit wordt gedaan door er voor te zorgen dat er geen opbouw van statische lading kan gebeuren die dermate hoog zou zijn dat er een plaatselijke ontlading (vonk) optreedt. Deze vonk zou (mits voldoende ontladingsenergie vrijkomt) in een explosieve atmosfeer (ATEX reglementering) het aanwezige mengsel (gas, damp, stof) kunnen doen ontbranden.

De opbouw van deze lading voorkomen kan op twee manieren: voldoende geleiding aan de oppervlakte van de kleding samen met aarding of een voldoende snelle halveringstijd van lading (corona ontlading)

Norm 1149-1 bepaalt de test methode voor het meten van de oppervlakte weerstand van de stof, terwijl norm 1149-3 de testmethode voor de halveringstijd bepaalt. Norm 1149-5 refereert naar de voornoemde testnormen en bepaalt de confectie eisen waaraan de kleding dient te voldoen. Zo is het belangrijk dat de antistatische kleding alle onderliggende kleding volledig bedekt. Bij het 1149-1 principe dienen schoenen gedragen te worden die eveneens voldoende geleidend zijn om de aarding te kunnen verzekeren.

<< terug