EN 13034:2005 + A1:2009

Bescherming tegen vloeibare chemicaliën – Vereisten voor kleding die een beperkte bescherming biedt tegen vloeibare chemicaliën (Type 6 en Type PB [6] )
De geboden bescherming moet proportioneel zijn aan het af te schermen risico. Dit om onnodig ongemak voor de drager door over bescherming te voorkomen.

De rol van de risicoanalyse en de reductie van het risico is dan ook primordiaal. Type 6 en PB[6] bescherming zijn bestemd voor situaties waar het risico als laag is geëvalueerd en waar een volledige vloeibare permeatie barrière niet vereist is. Dit betekent dat de drager in staat is tijdig de nodige actie te ondernemen in geval van contaminatie van zijn kleding. Concreet: bescherming tegen mogelijks kleine spatten.

Het onderscheid tussen Type 6 en PB[6] is dat type 6 kleding bovendien ook aan een mannequin test werd onderworpen. PB[6] test alleen de weerstand van de stof t.o.v. bepaalde chemicaliën.

<< terug