EN 14404 + A1:2010

Persoonlijke beschermingsmiddelen – Knie beschermers voor werk in geknielde positie
Knielen is een onnatuurlijke werkhouding. Zonder kniebeschermers kunnen werknemers ongemak en onmiddellijke verwondingen oplopen van de harde oppervlakken en kleine stenen en soortgelijke voorwerpen die op de oppervlakken liggen. Er is echter geen enkele kniebeschermer die ervoor kan zorgen dat de werknemers geen medische complicaties zullen lijden als ze dienen te knielen voor langere periodes.

Het is van belang dat kniebeschermers de aderlijke doorstroming in het been niet hinderen bij knielen of staan. Daarom is het belangrijk dat het gemakkelijk is voor werknemers om van positie te veranderen en om op te staan om de normale bloeddoorstroming met frequente tussenpozen te herstellen terwijl ze kniebeschermers dragen.

Werken in geknielde posities brengt het risico op chronische ziekte met zich mee. Prepatellaire bursitis en kraakbeen letsels ontstaan door de voortdurende druk op de knieën. Kniebescherming wordt daarom aanbevolen voor alle werkzaamheden in de knielende positie. De beschermer moet de krachten evenredig verdelen en voorkomen dat kleine harde objecten op de grond letsel veroorzaken. Veel werknemers hebben reeds bestaande letsels aan hun knieën in het bijzonder rond hun kraakbeen veroorzaakt door sportblessures en van eerder werk. Deze verwondingen zullen slechter worden gemaakt door verder te knielen, maar kniebeschermers moeten het proces vertragen.

Werk in een geknielde positie kan de huid van de schenen, knieën en dijen blootstellen aan giftige en bijtende stoffen welke normaal van het lichaam worden afgeschermd tijdens het lopen en staan met waterdicht of waterbestendig schoeisel. Kniebeschermers en broeken voor gebruik met dergelijke natte materialen en in het bijzonder natte cement, dienen hiermee rekening te houden en te zorgen voor een adequate bescherming, net als schoeisel. Kniebeschermers opgenomen in de broek of vastgemaakt aan de broek of gedragen over de broek of op de blote knieën moeten op hun plaats blijven, gedurende het knielen, en tijdens het schuifelen (lopen) op de knieën. Hun grootte moet ervoor zorgen dat ze de knieën beschermen tijdens de beweging.

<< terug