EN 342:2004

Beschermende kleding – Kledingstukken en kledingensembles voor bescherming tegen koude
Deze norm beoogt een standaardisering op een gemeenschappelijke Europese basis van de vereisten en de test methoden voor kleding en kleding ensembles die bescherming bieden tegen koude. Bedoeling is om een gemeenschappelijk en adequaat beschermingsniveau vast te leggen bij verschillende /wisselende omstandigheden.

Essentieel hierbij is de thermische isolatie factor en de mate van permeabiliteit voor lucht/zweet van de kleding die ook in het etiket wordt aangeduid. Een combinatie van kleding (met/zonder onderkleding) kan gemaakt worden voor het beoogde resultaat dat gemeten wordt op een thermische mannequin. Een belangrijke factor voor het verlies van convectie warmte is de wind waaraan de drager wordt blootgesteld.

<< terug