EN 343:2003

Beschermende kleding – Bescherming tegen regen

Deze norm bepaalt de vereisten en testmethoden van toepassing op materialen en naden van beschermkleding tegen de invloeden van neerslag (regen, sneeuw), mist en grondvochtigheid.

Twee zaken worden bepaald:

X: Bescherming tegen doordringing van water van buiten uit.
Uitgedrukt in kPa (SI-eenheid voor druk) of in waterkolom weerstand uitgedrukt in mm. Hoe hoger hoe beter de bescherming.

Y: Verdampingsweerstand
Bepaald in m².Pa/W. Hoe hoger deze waarde is, hoe minder damp (zweet) wordt doorgelaten en hoe minder comfortabel het kledingstuk. Let wel – deze indexen verlopen omgekeerd: de hoogste index biedt het meeste comfort.

<< terug