EN ISO 11612:2008

Beschermende kleding – Kleding voor bescherming tegen hitte en vuur
Deze breed toepasbare norm bepaalt de minimum vereisten waaraan beschermkleding tegen hitte en vlammen dient te voldoen. Het afgeschermde risico kan van heel laag tot zeer hoog gaan. De norm vermeldt verschillende vormen van bescherming, elk aangeduid met een letter en een indexcijfer voor de performantie (hoe hoger, hoe beter de bescherming).

A – Vlamverspreiding

A1 Vlamverspreiding aan het oppervlak van de stof
A2 Vlamverspreiding aan de rand van de stof
Naargelang één of beide indexen vermeld worden is de vlamverspreiding getest na minimum 5 wasbeurten (anders indien specifiek vermeld) op de oppervlakte (voorzijde) van de stof of op de rand van de stof.

B – Convectie warmte

De stof wordt onderaan blootgesteld aan vlammen. Aan de bovenzijde wordt met een caloriemeter gemeten hoelang een temperatuursstijging (24° C) duurt:

 • B1: 4 < 10 seconden
 • B2: 10 < 20 seconden
 • B3: 20 en meer seconden
C – Stralingswarmte

De stof wordt aan de ene zijde onderworpen aan hitte straling van een infrarood bron. Aan de andere zijde wordt gemeten hoelang het duurt om een temperatuursstijging (24° C) te bereiken:

 • C1: 7 < 20 seconden
 • C2: 20 < 50 seconden
 • C3: 50 < 95 seconden
 • C4: 95 en meer seconden
D – Bescherming tegen gesmolten aluminium spatten

A.d.h.v. een membraan aangebracht onder de stof wordt gemeten hoeveel vloeibaar aluminium over de stof gestort kan worden zonder dat dit membraan (huidsimulatie) wordt aangetast.

 • D1: 100 < 200 gram
 • D2: 200 < 350 gram
 • D3: 350 gram en meer
E – Bescherming tegen gesmolten metaal spatten

Aan de hand van een membraan aangebracht onder de stof wordt gemeten hoeveel vloeibaar metaal over de stof gestort kan worden zonder dat dit membraan (huidsimulatie) wordt aangetast.

 • E1: 60 < 120 gram
 • E2: 120 < 200 gram
 • E3: 200 gram en meer
F – Bescherming tegen contact warmte

De warmtebron wordt rechtstreeks in contact gebracht met het materiaal.

 • F1: 5 < 10 seconden
 • F2: 10 < 15 seconden
 • F3: 15 seconden en meer

W00 – Zie EN 343:2003 hiervoor. De indexen bij W komen overeen met deze vermeld bij die norm.

<< terug