EN ISO 14116:2008

Beschermende kleding – Bescherming tegen hitte en vlammen – Beperkte vlamverspreiding materiaal assemblages en kleding
Deze internationale standaard bepaalt de performantie vereisten betreffende vlamverspreiding van materialen en materiaal samenstellingen van en beschermende kleding. Doel hierbij is beletten dat de kleding zelf brandt en dat ze aldus zelf een vorm van risico vormt. Enkele confectie eisen zijn ook toegevoegd. Kleding die aan deze norm beantwoordt is bestemd om de drager te beschermen tegen toevallige en korte contacten met kleine vlammen en waar er geen substantieel hitte risico is. Indien toch hitte of ander risico aanwezig is, dan is de toepassing van EN ISO 11612:2008 meer gepast.

<< terug