IEC 61482-2:2009

EN 61482-1-1: Bepaling van de vlamboog classificatie (ATPV or EBT50) van vlamwerende materialen voor kleding
EN 61482-1-2: Bepaling van de vlamboog beschermingsklasse van materiaal en kleding d.m.v. een beperkte en gerichte vlamboog (box-test)
EN 61482-2: Werk onder spanning – Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische boog Deel 2: Vereisten

Bij het werken aan of het bedienen van elektrische installaties die onder spanning staan kunnen zich fouten voordoen. Een vlamboog fout ontstaat wanneer er elektrische stroom vloeit door de lucht heen tussen geleiders. Bvb bij bedienen van een schakelaar, door opbouw van stof, vochtigheid, een vreemd voorwerp … Een vlamboog bestaat uit vier elementen: thermische energie (warmte), akoestische energie (geluid), een drukgolf en puin. Elk van deze elementen kunnen ernstig letsel veroorzaken en zijn potentieel dodelijk.

Er zijn dus drie mogelijke testen: ofwel bepaling van de ATPV waarde of de EBT50, ofwel de boxtest, klasse 1 (bij 4 kA) of klasse 2 (bij 7 kA) en de test op het kledingstuk zelf. Bij deze laatste wordt geen energie waarde bepaald, maar wel of het kledingstuk nog gemakkelijk kan afgenomen worden (werking van de sluitingen), of er barsten,of naadbreuk voorkomt en of de toebehoren voldoen.

Uiteindelijk bekijken de testen hoeveel warmte het kledingstuk (of combinatie van kledingstukken) per tijd doorlaat. De bedoeling is om gedurende de blootstelling (500ms) steeds onder de Stoll curve te blijven. Deze laatste wordt gehanteerd voor het evalueren van het ontstaan van brandwonden van de tweede graad; wat men uiteindelijk wil voorkomen.

<< terug