Alsico, duurzaamheid in elke vezel

Binnen de grenzen van de planeet, bouwend op sociale basisrechten

Als bedrijf willen we bijdragen aan een economie die de grenzen van de planeet respecteert en sociale basisrechten garandeert. We willen die verantwoordelijkheid opnemen door ecologische, sociale en economische overwegingen systematisch te laten meespelen in ons dagelijks beleid. 

Looking forward to 2034

Alsico has set itself three major goals. These serve as a guide for all our sustainability actions and all stakeholder projects in which we participate. 

Net zero

A decent standard of living for all our workers

An eco designed product with a maximum of recycled content

Hoe we daar geraken

We doen aan actief impact management: we erkennen de impact die we hebben op mens en milieu, we brengen die impact in kaart door jaarlijks een due diligence uit te voeren. We zetten gerichte acties op om ze te verbeteren - terug te vinden in ons plan van aanpak - en we rapporteren daarover in ons duurzaamheidsrapport. Dit alles doen we binnen het kader van de UN Sustainable Development Goals. 

Duurzaamheid, een werkwoord

De bouwstenen van onze duurzame productie? We ontwerpen en produceren onze kledij in eigen productielocaties in Tunesië, Marokko, Laos en Madagaskar. Die productie-units screenen we uiteraard intern, maar laten we ook controleren door externe partijen. Alle kledij is ontworpen volgens het principe van het ecodesign: we vertrekken van de behoeften van de drager. We bouwen herstelbaarheid in via slimme confectie. En we gebruiken Oekotex-100 gecertificeerde stoffen, die geen schadelijke chemicaliën bevatten.

Dankzij die bouwstenen - en de data die zij bieden - zijn we in staat om concrete acties te ondernemen om risico’s terug te dringen. We nemen alle kledij die we produceren ook weer terug voor recylage naar isolatie of meubels, we concentreren de productie met oog op minder wegtransport, we zijn overgeschakeld naar gerecycleerde en FSC-gelabelde verpakking, we verhuizen eind 2021 naar een CO2-neutraal gebouw. Bij een aantal van die CO2-beperkende acties, zoals de keuze van de stoffen, kan ook u een belangrijke bijdrage leveren. Zie daarvoor ‘Help ons de cirkel rond te maken.’ 

Meten is weten

Jaarlijks meten we de CO2-voetafdruk van de hele productieketen. De uitstoot veroorzaakt door de productie en transport compenseren we via een boomplantingsprogramma. Het gaat om een door het Kyoto-protocol erkend insetting- programma, waarbij we bomen gaan planten die werken als effectieve carbon sinks. De inheemse soorten helpen om de ecosystemen te herstellen die zwaar te lijden hebben van de erosie. Planten gebeurt met hulp van de lokale bevolking, die opbrengstbomen zoals koffie, cacao of lychee krijgt om aan een duurzamer soort landbouw te kunnen doen. 

De overgebleven uitstoot - afkomstig van de aankoop van grondstoffen - kunnen klanten zelf compenseren. Elke boom die we planten slaat tijdens zijn leven 100 kg CO2 op. De ratio voor de compensatie die we aanbieden ligt op 1 boom voor 7 stuks kledij.

Het Alsico duurzaamheidsrapport

Hier vindt u ons laatste duurzaamheidsrapport, opgesteld met referentie naar de regels van de GRI. Het rapport betreft de hele Alsico Group. Het bevat ook een volledig GHG-emissions report volgens het GHG-protocol opgesteld en geverifieerd door SGS.

UN Global Compact Communication on Progress 2020

Sinds 2018 is Alsico lid van de UN Global Compact, wereldwijd het grootste initiatief rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het lidmaatschap houdt in dat bedrijven acties formuleren in het kader van de 17 Sustainable Development Goals. En dat ze daarover ook jaarlijks rapporteren. Dit gebeurt via een zogenaamde 'Communcation on Progress', die u hier kunt inkijken.

Help us complete the circle

Our customers have joined us in striving for a sustainable world. 

Low Impact Design & Fabrics

Clothing repair service

Recycling into insulation or furniture