Alsico, duurzaamheid in elke vezel

Binnen de grenzen van de planeet, bouwend op sociale basisrechten

Als bedrijf willen we bijdragen aan een economie die de grenzen van de planeet respecteert en sociale basisrechten garandeert. We willen die verantwoordelijkheid opnemen door ecologische, sociale en economische overwegingen systematisch te laten meespelen in ons dagelijks beleid. 

Met de blik op 2030

Alsico heeft zich drie grote doelstellingen gesteld. Die dienen als leidraad voor onze duurzaamheidsacties en alle projecten waaraan we deelnemen. 

Klimaatneutraal

Sociale risico’s elimineren

Een circulair product

Hoe we daar geraken

We doen aan actief impact management: we erkennen de impact die we hebben op mens en milieu, we brengen die impact in kaart door jaarlijks een due diligence uit te voeren. We zetten gerichte acties op om ze te verbeteren - terug te vinden in ons plan van aanpak - en we rapporteren daarover in ons duurzaamheidsrapport. Dit alles doen we binnen het kader van de UN Sustainable Development Goals. 

Duurzaamheid, een werkwoord

De bouwstenen van onze duurzame productie? We ontwerpen en produceren onze kledij in eigen productielocaties in Tunesië, Marokko, Laos en Madagaskar. Die productie-units screenen we uiteraard intern, maar laten we ook controleren door externe partijen. Alle kledij is ontworpen volgens het principe van het ecodesign: we vertrekken van de behoeften van de drager. We bouwen herstelbaarheid in via slimme confectie. En we gebruiken Oekotex-100 gecertificeerde stoffen, die geen schadelijke chemicaliën bevatten.

Dankzij die bouwstenen - en de data die zij bieden - zijn we in staat om concrete acties te ondernemen om risico’s terug te dringen. We nemen alle kledij die we produceren ook weer terug voor recylage naar isolatie of meubels, we concentreren de productie met oog op minder wegtransport, we zijn overgeschakeld naar gerecycleerde en FSC-gelabelde verpakking, we verhuizen eind 2021 naar een CO2-neutraal gebouw. Bij een aantal van die CO2-beperkende acties, zoals de keuze van de sotffen, kan ook u een belangrijke bijdrage leveren. Zie daarvoor ‘Help ons de cirkel rond te maken.’ 

Meten is weten

De voortgang von onze acties volgen we op door tussentijds naar resultaten te peilen. Dat gebeurt 
via het rapportage-systeem van de Global Reporting lnitiative (GRI). En via de jaarlijkse meting van 
onze CO2-voetafdruk. Dankzij die meting weten we precies hoeveel CO2 de hele productieketen van 
één kledingstuk uitstoot. Die afdruk compenseren we door voor elk verkocht kledingstuk 5 bomen te 
planten in onze eigen boomkwekerij op Madagaskar.

Het Alsico duurzaamheidsrapport

Hier vindt u ons laatste duurzaamheidsrapport, opgesteld volgens de regels van de GRI. Ook online terug te vinden in de GRI-database: https://database.globalreporting.org/

Help ons de cirkel rond te maken

Ook onze klanten streven naar een duurzame wereld.

Design & stoffen met lage impact

Hersteldienst voor kledij

Recyclage naar isolatie of meubels