Certificaten

 

 

ISO 9001:2015 certificaat
Dit certificaat garandeert dat het geheel van processen die betrekking hebben op kwaliteitsmanagement voldoet aan de ISO 9001 norm. De processen zijn ingebed in een systeem dat gericht is op continue verbetering.  De cyclus van verbetering komt zowel kwaliteit van productie, service en ontwikkeling, als ook het welzijn van onze werknemers ten goede.

 

ISO 14001:2015 certificaat
Ons milieumanagement systeem voldoet aan de ISO 14001-norm. Het milieumanagement omvat het geheel van processen dat de directe impact op milieu controleert, doelstellingen zet en hun resultaten periodiek evalueert. Net zoals het kwaliteitsmanagement is het ingebed in systeem van continue verbetering.

Ecovadis Gold Status

Na externe evaluatie van ons duurzaamheidsbeleid heeft Ecovadis ons de Gold Status verleend. Daarmee horen we bij de 5% best presterende bedrijven op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

CO2-neutraal

Onze productie (incl. alle transport) is CO2-neutraal. Via een 10-puntenprogramma reduceren we onze uitstoot. Klanten kunnen de uitstoot afkomstig van stoffen compenseren.

FLO-Cert certificaat
ALSICO heeft een Fairtrade-certificaat van FLO-Cert (Fairtrade Labeling Organisation), de certificatieorganisatie voor alle Fairtrade-keurmerken. Ze zorgt ervoor dat producenten op een correcte manier de inkomsten van hun producten ontvangen en kijkt toe op de omstandigheden (milieu, werkomstandigheden) in de hele productieketen. Aangezien zowel ALSICO als twee van onze productie-units over een Fairtrade-certificaat beschikken, kunnen we producten met Fairtrade-katoen zowel produceren als aanbieden.

UN Global Compact

We zijn actief lid van de UN Global Compact, wereldwijd het grootste initiatief op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze Communication on Progress is te raadplegen op https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/124561#cop.

Oekotex 100 Standaard
Alle stoffen die wij gebruiken bij de productie van onze werkkledij hebben een Oekotex 100 Standaard. Dit certificaat van onze leveranciers garandeert een controle op schadelijke stoffen bij de productie van het doek die verder gaat dat de wettelijke minima.

ILO (International Labour Organisation)
De productie van kleding gebeurt bij ALSICO en in haar filialen in strikt gecontroleerde arbeidsomstandigheden die de acht fundamentele ILO-conventies als uitgangspunt nemen.

Criteria die bijzondere aandacht krijgen:

  • recht op vereniging in vakbonden en collectieve onderhandeling
  • geen kinderarbeid
  • geen gedwongen arbeid
  • geen discriminatie van de werknemers
  • betaling van een leefbaar minimumloon en volgens de nationale voorwaarden

Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Alsico is lid van het Business Social Compliance Initiative (BSCI) van Amfori.org, een ngo die wereldwijd toekijkt op open en duurzame handel. Hiermee geven we aan dat we hun gedragscode strikt naleven en zodoende elke vorm van kinderarbeid, gedwongen, precaire of onderbetaalde arbeid afwijzen, een veilige en gezonde werkplek garanderen en onze impact op het milieu tot een minimum beperken.

Nomex

Alsico is een partner van Nomex®, een vlambestendige vezel die toepassingen kent in een hele reeks sectoren en beroepen, gaande van brandweer tot zware metaalnijverheid.