Werken bij Alsico

De bedrijfscultuur van Alsico


Alsico is een ‘faminational’, een internationaal bedrijf met sociale / familiale waarden.

Alsico maakt gebruik van de creativiteit en de knowhow in het bedrijf. Het bedrijf investeert in de talenten van de medewerkers en moedigt hen aan om mee te denken over veranderingen in het bedrijf.

We geven onze mensen verantwoordelijkheid, vrijheid, autonomie en vertrouwen. Voor ons zijn de werkgever en de werknemer partners op de werkvloer.

Bij Alsico is de HR-strategie via enkele vernuftige concepten duidelijk gelinkt aan de globale business-strategie. We zetten sterk in op opleiding wat leidt tot beter commercieel inzicht en tot meer klantentevredenheid. De focus is heel erg gericht op verandering en op teamwerk, o.m. via focusgroepen en “change” stuurgroepen. Oog voor een stevig competentiebeleid, voor diversiteit en voor doorgroeimogelijkheden resulteren in een hoge loyaliteit van medewerkers.

Het continu streven naar evenwicht binnen de driehoek werk, gezin en gezondheid vertaalt zich in verschillende initiatieven:

  • Één maal per week wordt er gesport tijdens de lunchpauze. Er is de mogelijkheid mee te doen aan de start to run, met als einddoel het uitlopen van de Ronse run in september, maar voor diegenen die dit wensen wordt er elke week ook een andere activiteit georganiseerd gaande van voetbal, fitness,… tot zumba.
  • Verder is er het werkgelegenheidsplan 45+, waarbij we de werknemers zo lang mogelijk in een zo aangenaam mogelijke omgeving aan het werk willen houden.
  • We organiseren op regelmatige basis personeelsfeesten.