PBM’S

De beschermkleding binnen onze Industry collectie omvat hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gecertificeerd volgens EN normen en/of internationale richtlijnen. Deze EN genormeerde PBM’s zijn gecertificeerd door een geaccrediteerde testinstelling, ook wel Notified Body genoemd. Een certificatie bestaat uit een technisch dossier, een controle door fabrikant en/of Notified Body én een gebruiksaanwijzing.

Deze gebruiksinstructie maakt integraal deel uit van het Persoonlijk Beschermingsmiddel en dient dus ook steeds bijgeleverd te worden (kan ook ten allen tijde opgevraagd worden). Het is de taak van uw preventieadviseur om er zich van te vergewissen dat deze duidelijk toegelicht wordt én dat de drager van het PBM deze begrijpt. Om tevens optimale beschermkleding te kunnen voorzien, is het noodzakelijk dat vooraf door uw preventieadviseur een risico-analyse wordt uitgevoerd.

We onderscheiden 3 categorieën PBM’s:

Categorie I
Categorie II
Categorie III
Eenvoudig ontwerp

pijl pbm

laag risico, duidelijk afgelijnd (autocertificatie)

Intermediair ontwerp

pijl pbm

alles wat niet omvat is in I en III

Complex ontwerp

pijl pbm

bescherming tegen dodelijk risico
of onherstelbaar zwaar letsel (duidelijk afgelijnd)